Loyalty Marketing

Loyalty Marketing - Những chiến lược Marketing tập trung vào việc phát triển và giữ chân khách hàng cũ, ít tốn kém thông qua các ưu đãi và hoạt động chăm sóc giữ chân khách hàng.

27 Chỉ số về Sự Trung Thành của Khách hàng hiện nay

27 Chỉ số về Sự Trung Thành của Khách hàng hiện nay

Khi cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc và khách hàng của bạn được đảm bảo sẽ là khách hàng trọn đời. Khách hàng trọn đời cũng có nghĩa là...