Loyalty Marketing

Loyalty Marketing - Những chiến lược Marketing tập trung vào việc phát triển và giữ chân khách hàng cũ, ít tốn kém thông qua các ưu đãi và hoạt động chăm sóc giữ chân khách hàng.

Hiệu ứng tiệc cocktail & Cá nhân hóa: Cách làm marketing đánh đâu trúng đó

Hiệu ứng tiệc cocktail & Cá nhân hóa: Cách làm marketing đánh đâu trúng đó

Thay vì chỉ chăm chăm thuyết phục để bán sản phẩm cho khách hàng, các thương hiệu đang cố gắng xây dựng những mối quan hệ thân thiết hơn với...