Shipping & Fulfillment

Haravan cập nhật tình hình vận chuyển mới nhất (ngày 16/09/2021)

Haravan cập nhật tình hình vận chuyển mới nhất (ngày 16/09/2021)

Từ ngày 16/9, shipper sẽ được chạy liên quận, huyện, hoạt động giao hàng được vận hành dễ dàng hơn. Tính đến ngày 1-9, TP cũng đã cấp 57.000 giấy đi...

1 OF 2

Bài đọc nhiều nhất