New Retail

New Retail - Giải pháp công nghệ bán lẻ sử dụng Công nghệ số hóa và tự động hóa các cửa hàng Offline, tạo một trải nghiệm mua hàng hoàn toàn mới cho người dùng tại cửa hàng Offline

CEO Nguyễn Hoành Tiến - Chọn Seedcom bởi không học sẽ... chết

CEO Nguyễn Hoành Tiến - Chọn Seedcom bởi không học sẽ... chết

Trên trang Linkedin cá nhân, Nguyễn Hoành Tiến tự nhận mình là người thích vượt lên những giới hạn. Đó là người đàn ông thường làm phiền mọi người bởi...