Facebook

Chia sẻ bài học và kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook ads để bán hàng hiệu quả trên facebook, quảng cáo thương hiệu và tối ưu chi phí chạy quảng cáo trên facebook

Sử dụng Chatbot để điều hướng Hành trình mua sắm của khách hàng. Làm như thế nào?

Sử dụng Chatbot để điều hướng Hành trình mua sắm của khách hàng. Làm như thế nào?

Đừng cố gắng bán cho một người không biết sản phẩm của bạn là gì và tại sao họ cần chúng trong cuộc đời họ. Bởi việc bán hàng là...

1 OF 5