Digital Marketing

Chia sẻ những kinh nghiệm bán hàng online, kinh nghiệm marketing hiệu quả, và các bài học bổ ích dành cho người kinh doanh

Hướng dẫn gửi tin nhắn Messenger tự động đến khách nhắn tin sau 24h với chatbot (không vi phạm chính sách Facebook)

Hướng dẫn gửi tin nhắn Messenger tự động đến khách nhắn tin sau 24h với chatbot (không vi phạm chính sách Facebook)

Tháng 3 năm 2020, Facebook Messener đã thực hiện 1 quy tắc "24 giờ" - nghe rất kỹ thuật nhưng hàm ý chính của Facebook là muốn giữ môi trường...

1 OF 8