Facebook

Chia sẻ bài học và kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook ads để bán hàng hiệu quả trên facebook, quảng cáo thương hiệu và tối ưu chi phí chạy quảng cáo trên facebook

4 chiến lược giúp bạn Target Facebook cực chuẩn - Phần 2

4 chiến lược giúp bạn Target Facebook cực chuẩn - Phần 2

Xem lại phần 1: 4 chiến lược giúp bạn Target Facebook cực chuẩn - Phần 1Chiến lược 3: LocalChiến lược này không quảng bá sản phẩm phủ rộng mà chủ yếu...

Làm gì khi Facebook Reach giảm dần về 0 ?

Làm gì khi Facebook Reach giảm dần về 0 ?

Thấu hiểu khách hàng, nắm bắt được xu hướng, chân dung khách hàng, là một trong những ưu tiên hàng đầu doanh nghiệp cần làm, là nhân tố quan trọng...

4 OF 4