Google Shopping


So sánh quảng cáo Google Shopping và Google Smart Shopping. Doanh nghiệp bạn nên chọn hình thức nào?

So sánh quảng cáo Google Shopping và Google Smart Shopping. Doanh nghiệp bạn nên chọn hình thức nào?

Google Smart Shopping không còn là khái niệm xa lạ khi đã được triển khai rộng rãi và được công nhận hiệu quả thực tế. Tuy nhiên, nhiều người mới...

Google Shopping by Haravan

Google Shopping by Haravan

1. Google Shopping là gì ?Google Shopping bao gồm hai nền tảng: Google AdWords và Google Merchant Center.Bằng cách thiết lập hai nền tảng này, các sản phẩm của bạn được...