Google Shopping


8 Bước tối ưu chiến dịch Google Smart Shopping 2019

8 Bước tối ưu chiến dịch Google Smart Shopping 2019

Google Smart Shopping, hình thức quảng cáo mới nhất của Google kết hợp Machine Learning.Sản phẩm tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các nền tảng phổ biến nhất của...

Google Shopping by Haravan

Google Shopping by Haravan

1. Google Shopping là gì ?Google Shopping bao gồm hai nền tảng: Google AdWords và Google Merchant Center.Bằng cách thiết lập hai nền tảng này, các sản phẩm của bạn được...