Google Shopping


Doanh nghiệp nào nên sử dụng quảng cáo Google Smart Shopping?

Doanh nghiệp nào nên sử dụng quảng cáo Google Smart Shopping?

Google Smart Shopping là một trong những hình thức quảng cáo mới nhất của Google (Google Ads). Google Smart Shopping giúp nhà bán hàng tự động quảng cáo thông minh đến...

Google Shopping by Haravan

Google Shopping by Haravan

1. Google Shopping là gì ?Google Shopping bao gồm hai nền tảng: Google AdWords và Google Merchant Center.Bằng cách thiết lập hai nền tảng này, các sản phẩm của bạn được...