Lợi nhuận khác là gì? Thông tin đơn giản, dễ hiểu nhất về lợi nhuận

Yếu tố lợi nhuận sẽ quyết định và phản ánh sự phát triển của doanh nghiệp. Trong quá trình vận hành kinh doanh, chủ doanh nghiệp sẽ luôn hướng đến giải pháp tối ưu lợi nhuận để kết quả kinh doanh luôn ở mức tốt nhất. Bên cạnh các khoản lợi nhuận thông thường, doanh nghiệp còn cần lưu tâm đến lợi nhuận khác để tạo ra đột phá trong biểu đồ tài chính. Theo dõi bài viết dưới đây để biết lợi nhuận khác là gì và giá trị mà lợi nhuận khác mang lại nhé!

1. Khái niệm lợi nhuận khác?

Lợi nhuận khác là gì

Lợi nhuận khác của một doanh nghiệp là lợi nhuận không phụ thuộc vào kinh doanh chính

Lợi nhuận khác hay còn được gọi là lợi nhuận phi thuần. Lợi nhuận khác là một thuật ngữ dùng trong hoạt động kế toán - tài chính và được dùng để chỉ lợi nhuận không thuộc về các hoạt động kinh doanh chính của một công ty, doanh nghiệp.

Lợi nhuận khác được tạo ra từ các hoạt động khác, hoạt động “ngoài lề” so với việc sản xuất, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chính của doanh nghiệp.

Lợi nhuận khác thường được ghi nhận sau khi tính toán lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính và có ảnh hưởng đáng kể đến tổng tài chính trong báo cáo tài chính của một công ty, doanh nghiệp.

Ví dụ:

Ngân hàng sẽ có hoạt động kinh doanh chính là cho vay và gửi tiết kiệm. Đây là hai hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng nhằm đem lại lợi nhuận.

Còn lợi nhuận khác của ngân hàng sẽ đến từ các hoạt động liên quan đến bảo hiểm, hoạt động môi giới, hoạt động mua bán ngoại tệ hay tín dụng tiêu dùng,...

2. Lợi nhuận khác trên báo cáo tài chính là gì?

Trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, "lợi nhuận khác" sẽ được ghi chú là một mục riêng. Mục này sẽ ghi lại, thống kê chi tiết các lợi nhuận thu được từ các nguồn không thuộc về hoạt động kinh doanh chính của công ty.

Nhờ có mục lợi nhuận khác trong báo cáo tài chính mà người đọc báo cáo tài chính sẽ hiểu rõ hơn về cơ cấu lợi nhuận của công ty cũng như các tác động của các hoạt động không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính.

Trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, mục "lợi nhuận khác" thường nằm sau "lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính" và nằm trước phần "lợi nhuận trước thuế". Người dùng có thể căn cứ vào đó để theo dõi “lợi nhuận khác” một cách cụ thể, dễ dàng và chính xác hơn.

Lợi nhuận khác là gì

Lợi nhuận khác được thể hiện trên danh mục báo cáo tài chính

3. Các loại lợi nhuận khác của doanh nghiệp là gì?

 • Lợi nhuận đến từ hoạt động đầu tư

Lợi nhuận khác thường sẽ đến từ các khoản đầu tư do doanh nghiệp thực hiện. Nguồn thu lợi nhuận này phải kể đến là lợi nhuận từ cổ phiếu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính khác của doanh nghiệp.

 • Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

Lợi nhuận khác sẽ đến từ việc cho vay tiền, thu lợi nhuận tiền lãi. Thường các doanh nghiệp có khả năng tiến hành hoạt động cho vay tài chính sẽ đóng vai trò “ngân hàng” với những uy tín để hỗ trợ các doanh nghiệp khác.

 • Lợi nhuận từ bán tài sản

Lợi nhuận khác còn được tính là lợi nhuận có được từ việc bán các tài sản không cần thiết hoặc tài sản không nằm trong danh mục tài sản cố định của công ty. Nhiều doanh nghiệp bán hàng tồn kho, hoặc thanh lý máy móc, vật dụng,... cũng được xem là một nguồn lợi nhuận khác.

 • Lợi nhuận đến từ hợp đồng, thỏa thuận

Lợi nhuận từ các hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch đặc biệt khác mà công ty thực hiện là các loại hợp đồng tài trợ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hoặc nhượng quyền thương hiệu. Ngày nay, việc nhượng quyền thương hiệu đang ngày một phổ biến, đặc biệt là trong ngành F&B. Việc thu lợi từ việc thỏa thuận nhượng quyền là nguồn lợi nhuận khác có tỷ lệ lãi cao.

Lợi nhuận khác là gì

Các nguồn lợi nhuận khác của doanh nghiệp

4. Các tác động của lợi nhuận khác đến doanh nghiệp

4.1 Gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp

Bên cạnh kinh doanh chính, lợi nhuận khác là nguồn thu “hời” mà doanh nghiệp không nên bỏ qua. Có lợi nhuận khác, doanh nghiệp mới đảm bảo được việc phát triển khả năng tài chính lâu dài.

Nếu chỉ phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh chính, doanh nghiệp sẽ bế tắc nếu thị trường rơi vào tình trạng đóng băng.

4.2 Đa dạng hóa nguồn lợi nhuận

Việc đa dạng hóa nguồn lợi nhuận sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro vì phụ thuộc tài chính. Sự ổn định tài chính sẽ được cân đối nhờ việc doanh nghiệp luôn có nguồn thu lợi đa dạng, phong phú.

Trong tình hình khó khăn như trong đại dịch Covid 19, có đa dạng nguồn thu nhập, công ty, doanh nghiệp có cơ hội đứng vững trên thị trường.

Lợi nhuận khác là gì

Đa dạng hóa nguồn lợi nhuận khác của doanh nghiệp

4.3 Tạo ra nguồn thu mới và mở ra cơ hội kinh doanh

Lợi nhuận khác có thể tạo ra các nguồn thu mới cho công ty. Nguồn thu mới này không mang tính phụ thuộc, không nằm trong kỳ vọng nên sẽ giúp người kinh doanh thoải mái hơn trong quá trình lên kế hoạch kinh doanh. Và không ít trường hợp, từ lợi nhuận khác, doanh nghiệp đã có điều chỉnh để đưa những hoạt động “phụ” trở thành hoạt động kinh doanh “chính”. Đó chính là việc mở ra, tạo ra cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp trong hiện tại và lâu dài.

4.4 Tăng cường giá trị của cổ phiếu, củng cố niềm tin của cổ đông

Nếu lợi nhuận khác được quản lý và tăng cường hiệu quả, nguồn lợi nhuận này có thể tạo ra giá trị gia tăng cho cổ phiếu Tăng trưởng lợi nhuận và khả năng tạo ra lợi nhuận từ các nguồn khác nhau sẽ giúp nhà đầu tư có thêm niềm tin với doanh nghiệp và làm tăng giá trị cổ phiếu.

Lợi nhuận khác là gì

Đa dạng hóa lợi nhuận khác giúp tăng giá trị cổ phiếu

4.5 Ảnh hưởng tích cực đến cấu trúc vốn

Lợi nhuận khác cũng có những ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của công ty. Khi công ty có nguồn lợi nhuận khác tăng, nó có thể giảm nhu cầu vay vốn và phụ thuộc vào vốn vay với ngân hàng. Chưa kể, biểu đồ tài chính sẽ có xu hướng tăng cường và được cải thiện tích cực.

4.6 Lưu ý trong quá trình sử dụng, lên kế hoạch với lợi nhuận khác

Tuy nhiên, người kinh doanh cũng cần lưu ý rằng lợi nhuận khác cũng có thể mang theo rủi ro khi người kinh doanh có những lựa chọn, đánh giá không chính xác về nguồn thu lợi nhuận khác. Nhiều công ty, doanh nghiệp đặt kỳ vọng quá cao vào nguồn lợi nhuận khác và dẫn đến rủi ro trong tài chính. Vì lợi nhuận khác có thể biến động không đồng đều từ năm này sang năm khác nên có thể gây ra sự không ổn định tài chính cho doanh nghiệp.

Lợi nhuận khác là gì

Lưu ý khi lên kế hoạch sử dụng các nguồn lợi nhuận khác

5. Tính lợi nhuận khác là gì? Cách tính lợi nhuận khác

Tính toán lợi nhuận khác không yêu cầu việc phải có sự am hiểu chuyên môn. Bạn chỉ cần có thông tin về các nguồn lợi nhuận khác được ghi nhận trong báo cáo tài chính của công ty là đã có thể chủ động tính toán lợi nhuận khác một cách chính xác và chi tiết.

Các nguồn lợi nhuận khác luôn được ghi nhận theo từng mục tiêu chi tiết trong báo cáo tài chính và năm ở mục "lợi nhuận khác".

Để tính lợi nhuận khác, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định đầy đủ, chính xác tất cả các nguồn lợi nhuận khác

Bạn cần xem báo cáo tài chính và xác định các mục chi tiết, các con số liên quan đến lợi nhuận khác. Mục lợi nhuận khác của doanh nghiệp thường liên quan đến lợi nhuận từ đầu tư, lợi nhuận từ hoạt động tài chính, lợi nhuận từ bán tài sản, lợi nhuận từ hợp đồng và thỏa thuận,...

Vì các con số có thể khá lớn và nhiều, nên người tính toán cần cẩn thận để không gây ra nhầm lẫn.

 • Bước 2: Tổng hợp lợi nhuận từ các nguồn khác nhau

Sau khi đã xem xét các số liệu tài chính liên quan đến lợi nhuận khác, bạn cần tính tổng lợi nhuận từ mỗi nguồn bằng cách cộng dồn các số liệu trong các mục tiêu chi tiết tương ứng.

Thao tác được thực hiện dễ dàng qua việc tính trên Excel. Và bạn cũng có thể điều chỉnh nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn trong tính toán.

 • Bước 3: Tính toán tổng lợi nhuận khác

Từ việc tổng hợp các lợi nhuận từ các nguồn khác nhau để tính toán tổng lợi nhuận khác. Bạn có thể sử dụng công thức để tính lợi nhuận khác của doanh nghiệp bằng thao tác tổng.

Lợi nhuận khác = Lợi nhuận nguồn 1 + Lợi nhuận nguồn 2 + ... + Lợi nhuận nguồn n

 • Bước 4: Kiểm tra và xác nhận kết quả tính toán

Sau khi tính toán tổng lợi nhuận khác kết thúc, bạn cần đảm bảo rằng tính toán của bạn chính xác bằng cách kiểm tra các số liệu và công thức tính. Và bạn cũng cần lưu ý thực hiện so sánh với báo cáo tài chính của công ty để đảm bảo sự phù hợp và cân đối.

Lợi nhuận khác là gì

Hoạt động tính toán lợi nhuận khác của doanh nghiệp

6. Tỷ suất chiết khấu khác lợi nhuận là gì

Tỷ suất chiết khấu khác lợi nhuận được hiểu là tỷ lệ định giá các dòng tiền mà không phải là lợi nhuận của công ty. Tỷ suất này sẽ được áp dụng để điều chỉnh giá trị hiện tại của các luồng tiền không liên quan đến lợi nhuận, không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh chính của công ty.

Tỷ suất chiết khấu khác lợi nhuận thường được sử dụng trong các hoạt động như định giá tài sản, đánh giá dự án hoặc khi đưa ra quyết định đầu tư.

Công thức chung để tính toán giá trị hiện tại của một luồng tiền tương lai khi bạn sử dụng tỷ suất chiết khấu là:

Giá trị hiện tại = Giá trị tương lai/ (1 + tỷ suất chiết khấu)^n

Trong đó:

 • Giá trị hiện tại là giá trị hiện tại của luồng tiền tương lai

 • Giá trị tương lai là giá trị dự kiến của luồng tiền tương lai được đưa ra, đề xuất dựa trên căn cứ, cơ sở tài chính

 • Tỷ suất chiết khấu là tỷ suất được áp dụng để điều chỉnh giá trị hiện tại

 • n là số năm từ thời điểm hiện tại đến thời điểm thu lợi nhuận

Tỷ suất chiết khấu khác lợi nhuận sẽ có phụ thuộc vào một số yếu tố gồm:

 • Tỷ lệ lợi nhuận đầu tư tương tự trong thị trường - cần phải luôn quan sát biến động tài chính trong ngành

 • Độ rủi ro của dự án hoặc luồng tiền tương lai - dựa trên tình hình kinh tế chung của ngành, của đất nước

 • Mức độ, khả năng thanh toán của tài sản

 • Chi phí vốn của công ty

 • Tỷ suất lãi suất thị trường

Tỷ suất chiết khấu khác lợi nhuận có vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư, định giá tài sản và đánh giá dự án của công ty và doanh nghiệp. Việc sử dụng tỷ suất chiết khấu chính xác giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong việc định giá các luồng tiền không liên quan đến lợi nhuận.

Lợi nhuận khác là gì

Tỷ suất chiết khấu khác lợi nhuận trong một doanh nghiệp

7. Kết luận

Mong rằng qua bài viết, bạn đã có thể hiểu chi tiết, cụ thể các thông tin về lợi nhuận khác và trả lời được câu hỏi lợi nhuận khác là gì. Chắc chắn, khi đã nắm được thông tin về lợi nhuận khác, bạn sẽ có những điều chỉnh trong hoạt động tài chính để có hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp.


Doanh nghiệp đang có định hướng kinh doanh đa kênh, kết nối với đa sàn thương mại điện tử thì giải pháp Haravan là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay. Giải pháp Omnichannel - giải pháp bán hàng đa kênh, quản lý tập trung giúp tối ưu hiệu suất kinh doanh online trên Website, mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo), sàn Thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada) cho đến chuỗi cửa hàng. Đăng ký dùng thử ngay!

Sao kê là gì

Có thể bạn quan tâm:

Học viện Haravan - Chia sẻ kiến thức kinh doanh online đa kênh

Bài viết liên quan:

Bí quyết vay vốn thành công đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

16/06/2023 MKT Ngan

Làm thế nào để kiếm 1 tỷ đầu tiên nhanh chóng và thiết thực?

22/06/2023 MKT Ha

Thông tư 78 và Quy định xuất hóa đơn điện tử MỚI NHẤT 2023

04/07/2023 MKT Nhi