Tổng hợp mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa phổ biến mới nhất 2023

Trong quá trình giao dịch mua bán, hợp đồng mua bán hàng hóa là một trong những yếu tố quan trọng. Bởi vì, hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ đảm bảo được tính pháp lý, tranh chấp phát sinh về sau giữa hai bên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách soạn thảo một mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa chuẩn. Thông qua bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn một số mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa phổ biến mà bạn có thể tham khảo.

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự trao đổi thỏa thuận giữa bên người mua và người bán

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một dạng của hợp đồng mua bán tài sản được quy định tại Điều 430 theo Bộ luật Dân sự năm 2015. Trong đó, hợp đồng mua bán hàng hóa được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các bên. Trong đó bên bán sẽ có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán. Bên mua sẽ có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Ngoài ra, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cũng là một phần của Hợp đồng mua bán hàng hóa nói chung. Đây là sự thỏa thuận giữa hai bên mua bán ở các nước khác nhau với quy định rõ ràng cụ thể. Đối với bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa. Đối với bên mua phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng đầy đủ.

2. Quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa

Quan hệ mua bán hàng hóa ưu tiên được thiết lập theo Luật Thương mại 2005 là một đặc điểm quan trọng mà các bên tham gia mua bán hàng hóa cần lưu ý. Quy định này cũng là lý do khiến thời gian gần đây, các bên giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa luôn ưu tiên cho việc giải quyết tranh chấp liên quan đến mua bán hàng hóa tại trọng tài thương mạị.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Các quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa

Bên cạnh đó, một phần do các trọng tài thương mại thường có cái nhìn sâu sắc về quan hệ thương mại thông thường và quan hệ thương mại quốc tế, và cũng bởi vì việc giải quyết tranh chấp hàng hóa không chỉ đơn giản là ai đúng ai sai, nên đôi khi giải quyết tranh chấp văn minh để duy trì mối quan hệ với đối tác nhằm tiếp tục thuận mua vừa bán là ưu tiên số một của các bên khi khởi kiện.

3. Nội dung cần có trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Dưới đây là nội dung cần có trong một bản hợp đồng mua bán hàng hóa cụ thể như sau:

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Nội dung cần có trong hợp đồng mua bán hàng hóa

 • Hợp đồng phải liệt kê các thông tin chi tiết đầy đủ để xác định chủ thể của hợp đồng, vai trò trong hợp đồng mua bán.

 • Đối với hợp đồng có sự tham gia của bên thứ 3 thì cần phải xác định rõ thông tin và vai trò của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng.

 • Giá cả mua bán được tự do thương lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận giá quá cao gấp 10, 20 lần giá bán thông thường của hàng hóa, cơ sở định giá cao hay thấp không phải là yếu tố thể hiện sự ép buộc, ép buộc trong mua bán hàng hóa. kinh doanh hàng hóa làm căn cứ vô hiệu hợp đồng, tuyên bố hợp đồng vô hiệu.

 • Các bên phải ghi rõ phương thức thanh toán (chuyển khoản hay tiền mặt) và thời hạn thanh toán cụ thể với số tiền thanh toán của từng đợt. Để đảm bảo tính an toàn giao dịch, các bên có thể mở LC hoặc sử dụng bảo lãnh của ngân hàng để thanh toán.

 • Đối với bên mua, cần quy định rõ các điều kiện đi kèm và thời hạn cụ thể trong quá trình mua bán để bên bán thực hiện nghĩa vụ giao hàng theo quy định của hợp đồng.

 • Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên: Các bên phải quy định chi tiết các nghĩa vụ trong khoảng thời gian trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng cũng như thời hạn báo trước cụ thể.

 • Điều khoản trách nhiệm ràng buộc: Các bên có thể lường trước các tình huống mà bên kia có thể sử dụng để không thực hiện hợp đồng nhưng soạn thảo các điều khoản phù hợp, chẳng hạn như trách nhiệm pháp lý của người mua đối với việc không thanh toán hoặc trách nhiệm pháp lý của người bán trong trường hợp không giao hàng theo hợp đồng. hợp đồng.

 • Thời hạn thực hiện hợp đồng: Trong hợp đồng cần quy định rõ thời điểm có hiệu lực và thời điểm chấm dứt hoặc nguyên nhân phát sinh dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng.

 • Điều khoản giải quyết tranh chấp: Tranh chấp có thể được đưa ra tòa án có thẩm quyền hoặc trọng tài thương mại để giải quyết.

4. Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa bao gồm:

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa

 • Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận theo đó người bán cam kết giao hàng và người mua cam kết nhận hàng vào một ngày trong tương lai theo quy định của hợp đồng.

 • Hợp đồng quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là sự thỏa thuận theo đó người mua quyền có quyền mua hoặc bán một loại hàng hóa cụ thể với mức giá định trước (gọi là giá thực hiện) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là giá thực hiện). tiền để mua quyền). Người mua quyền có tùy chọn tiếp tục hoặc không tiếp tục mua hoặc bán những hàng hóa này.

5. Ngôn ngữ nào được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa?

Hợp đồng mua bán hàng hóa được sử dụng bằng tiếng Việt hoặc cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài

Hợp đồng mua bán có thể được lập bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài tùy theo sự trao đổi và thỏa thuận của hai bên. Nếu sử dụng tiếng Việt và tiếng nước ngoài cùng lúc thì hợp đồng cần phải quy định ngôn ngữ nào được ưu tiên hơn. Bởi vì cả hai ngôn ngữ sẽ có sự khác biệt trong cách diễn đạt do một số lý do sau:

 • Khi thực hiện các thủ tục hành chính cần phải nộp hợp đồng thì hợp đồng mua bán hàng hóa phải bằng tiếng Việt do cơ quan nhà nước Việt Nam sử dụng tiếng Việt.

 • Khi có tranh chấp hợp đồng giữa các bên thì Tòa án sẽ yêu cầu giải quyết hợp đồng bằng tiếng Việt sẽ thuận lợi hơn nhiều do các cơ quan thẩm quyền làm việc bằng tiếng Việt.

6. Hợp đồng mua bán hàng hóa có giá trị pháp lý như thế nào?

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa có giá trị pháp lý phù hợp theo quy định của pháp luật

Hợp đồng mua bán hàng hóa có giá trị pháp lý để làm căn cứ cho các hoạt động chuyển giao hàng hóa mua bán và thanh toán tiền mua hàng. Đồng thời, kèm theo các bên được quyền thỏa thuận trong hợp đồng các điều khoản để bảo vệ quyền lợi cho mình. Đây cũng là một trong những ưu điểm việc sử dụng hợp đồng mua bán hàng hóa trên thực tế.

7. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: …../20.../HĐMB

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… , Tại ……

Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (Bên A)

Tên doanh nghiệp: ……………………………

Mã số doanh nghiệp: .....………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………

Điện thoại: …………………… Fax: …………

Tài khoản số: …………………………………

Mở tại ngân hàng: ……………………………

Đại diện theo pháp luật: …… Chức vụ: .……

CMND/Thẻ CCCD số: … Nơi cấp: … Ngày cấp: …

(Giấy ủy quyền số: … ngày …. tháng … năm … do … chức vụ … ký)

BÊN MUA (Bên B)

Tên doanh nghiệp: …………………………………

Mã số doanh nghiệp: .....…………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………

Điện thoại: …………………… Fax: ………………

Tài khoản số: ………………………………………

Mở tại ngân hàng: …………………………………

Đại diện theo pháp luật: ……… Chức vụ: .………

CMND/Thẻ CCCD số: … Nơi cấp: … Ngày cấp: …

(Giấy ủy quyền số: ... ngày …. tháng ….. năm … do … chức vụ … ký).

Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều khoản như sau:

Điều 1: TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Điều 2: THANH TOÁN

1. Bên B phải thanh toán cho Bên A số tiền ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này vào ngày ... tháng ... năm ........

2. Bên B thanh toán cho Bên A theo hình thức .................

Điều 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

1. Bên A giao cho bên B theo lịch sau:

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

2. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên…… chịu trách nhiệm. Chi phí xếp dỡ (mỗi bên chịu một đầu hoặc …………)

3. Quy định cụ thể lịch giao nhận hàng, nếu bên mua không đến nhận hàng sẽ phải chịu chi phí lưu kho bãi ... đồng/ngày. Nếu phương tiện vận tải của người mua đến nơi mà người bán không giao hàng thì người bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện.

4. Khi nhận hàng, người mua có trách nhiệm kiểm tra chất lượng, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện thiếu hàng, không đạt chất lượng… thì lập biên bản tại chỗ và yêu cầu bên bán xác nhận. Hết hàng, seller không chịu trách nhiệm (trừ hàng còn thời gian bảo hành).

5. Trong trường hợp giao nhận hàng nguyên trạng mà người mua có vi phạm sau khi vận chuyển về kho mới thì phải lập biên bản và gọi cơ quan trung gian kiểm tra (……………………… ….) để được xác nhận và phải gửi cho người bán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập báo cáo. Sau 15 ngày, nếu người bán nhận được báo cáo mà không có ý kiến ​​gì thì coi như người bán phải chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng này.

6. Mỗi lô hàng phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm khi giao nhận; Khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ:

- Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua;

- Phiếu xuất kho của đại lý bên bán;

- ID quốc gia.

Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Người bán không chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, người mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật Thương mại 2005, người bán phải chịu trách nhiệm về các khiếm khuyết của hàng hóa tồn tại trước thời điểm chuyển giao. chịu rủi ro và nguy hiểm của người mua, ngay cả khi khiếm khuyết được phát hiện sau khi chuyển giao rủi ro;

3. Người bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa xảy ra sau thời điểm chuyển giao rủi ro nếu những khiếm khuyết đó do người bán vi phạm hợp đồng gây ra. 4. Người mua có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng trong thời gian đã thỏa thuận.

Điều 5: BẢO HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀNG HÓA

1. Bên A có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng …… cho bên mua trong thời gian là …………… tháng.

2. Bên A phải cung cấp đủ mỗi đơn vị hàng hóa một giấy hướng dẫn sử dụng (nếu cần).

Điều 6: NGƯNG THANH TOÁN TIỀN MUA HÀNG

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng được quy định như sau:

1. Bên B có bằng chứng bên A gian dối thì có quyền giữ lại tiền thanh toán;

2. Bên B có bằng chứng về việc hàng hóa đang có tranh chấp, có quyền giữ lại khoản thanh toán cho đến khi tranh chấp được giải quyết;

3. Bên B có bằng chứng về việc bên A đã giao hàng không đúng với hợp đồng thì có quyền giữ lại tiền thanh toán cho đến khi bên A khắc phục xong sự không phù hợp;

4. Trong trường hợp tạm ngừng thanh toán theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chứng từ bên B cung cấp không xác thực, gây thiệt hại cho bên A thì bên B có trách nhiệm khắc phục thiệt hại đó và chịu các hình thức phạt khác. tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới ………… % giá trị của hợp đồng bị vi phạm.

2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v… mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về loại hợp đồng này.

Điều 8: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Bất khả kháng nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này; gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sự kiện khác tương tự.

2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm trễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

3. Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.

Điều 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1 . Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và tự động thanh lý hợp đồng kể từ khi Bên B đã nhận đủ hàng và Bên A đã nhận đủ tiền.

2. Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.

3. Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.

4. Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

8. Kết luận

Thông qua bài viết trên đã giúp bạn biết được mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2023. Hy vọng bài viết này đã mang đến nhiều thông tin bổ ích cho bạn đọc.


Doanh nghiệp đang có định hướng kinh doanh đa kênh, kết nối với đa sàn thương mại điện tử thì giải pháp Haravan là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay. Giải pháp Omnichannel - giải pháp bán hàng đa kênh, quản lý tập trung giúp tối ưu hiệu suất kinh doanh online trên Website, mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo), sàn Thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada) cho đến chuỗi cửa hàng. Đăng ký dùng thử ngay!

Có thể bạn quan tâm:

Học viện Haravan - Chia sẻ kiến thức kinh doanh online đa kênh

Bài viết liên quan: