Khách hàng

Chiến lược kinh doanh online dành cho 5 nhóm khách hàng

Chiến lược kinh doanh online dành cho 5 nhóm khách hàng

Khi kinh doanh online, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều kiểu khách hàng khác nhau, nếu như không nhận dạng được khách hàng thuộc nhóm nào và có những...

10 cách giúp website thu hút khách hàng

10 cách giúp website thu hút khách hàng

Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu 10 cách giúp website thu hút khách hàng giúp cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và tăng lợi nhuận.1. Cá nhân...