Google Shopping by Haravan

1. Google Shopping là gì ?

Google Shopping bao gồm hai nền tảng: Google AdWords và Google Merchant Center.

Bằng cách thiết lập hai nền tảng này, các sản phẩm của bạn được quảng cáo trên Google khi có ai đó tìm kiếm chúng. Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn dựa trên các sản phẩm trong cửa hàng Haravan của bạn và được đồng bộ hóa với Tài khoản Merchant Center của bạn. Google AdWords cho phép bạn tạo chiến dịch Mua sắm, đặt ngân sách và quản lý quảng cáo. Kênh này giúp bạn tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho Tài khoản Merchant Center của mình.

2. Haravan có làm quảng cáo cho tôi không?

Có. Kênh này giúp tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm dễ dàng hơn và đồng bộ hóa nó với Merchant Center của bạn để bạn không phải tải lên tệp CSV theo cách thủ công với tất cả các sản phẩm của bạn.

Bạn có thể thông qua Haravan để triển khai chiến dịch Google Shopping của mình.

Haravan sẽ giúp bạn Quảng cáo Google Shopping, quản lý chiến dịch chi tiêu bởi đội ngũ Chuyên gia Google Adwords khu vực Đông Nam Á và đội ngũ chuyên gia Google Adwords Haravan thông qua đó tối ưu cho bạn Ngân sách và Hiệu quả quảng cáo Google Shopping.

3. Sản phẩm của tôi có thể hiển thị tự động trên Google không?

Không. Chỉ khi bạn triển khai chiến dịch Google Mua Sắm thông qua Haravan hoặc trên Google Adwords của mình.

Thông qua việc sử dụng chức năng Google Shop trên Haravan, bạn sẽ tạo được Google Merchant Center với 1 cú click chuột và quản lý chiến dịch Quảng cáo thông qua đó.

4. Làm cách nào để quảng cáo sản phẩm của tôi trên Google Mua sắm?

Bạn chỉ cần có website Haravan, tạo sản phẩm trên website và sử dụng chức năng Google Shopping. Với một cú click chuột bạn sẽ có Google Merchant Center và chạy chiến dịch Google Shopping của mình.

Với yêu cầu:

- Chiến dịch tối thiểu 200,000 VND/ngày

- Chạy trong 30 ngày

Bạn chỉ cần đặt ngân sách của mình, chọn ngành hàng. Haravan sẽ tiến hành động bộ các sản phẩm lên hệ thống Google và triển khai chiến dịch cho bạn.

Chỉ cần liên hệ đội ngũ Adwords Haravan sẽ tư vấn triển khai cho bạn .

Học viện Haravan - Chia sẻ kiến thức kinh doanh online đa kênh

Bài viết liên quan:

Các điều kiện và chính sách website trong triển khai Google Shoppping

23/05/2018 Học Viện Haravan

Tại sao Quảng cáo Google Shopping lại hiệu quả hơn ?

24/05/2018 Học Viện Haravan

Haravan cung cấp nền tảng Google Shopping hoàn toàn miễn phí

27/11/2018 Thanh MRK