Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg: Hãy để trẻ em chơi game

Mark Zuckerberg: Hãy để trẻ em chơi game

Người sáng lập Facebook anh Mark Zuckerberg cho biết việc chơi game chính là động lực thúc đẩy anh học và làm công việc lập trình.Ở tuổi 25, Mark Zuckerberg...