25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Cho dù đó là menu thức ăn tại một nhà hàng hay các sản phẩm mới nhất của Apple, con người ta sẽ chắc chắn luôn chọn những thứ được thiết kế đẹp mắt để thích.

Và trang web của bạn, nếu bạn không trình bày một trang web hấp dẫn. Thêm vào đó không biết cách sắp xếp, đóng gói danh mục các sản phẩm của bạn độc đáo, bạn chắc chắn đã bỏ mất một khoản doanh thu không nhỏ.

Thiết kế web hấp dẫn luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc kinh doanh online thành công. Đó là bởi vì nó làm tăng giá trị cảm nhận của sản phẩm và làm cho trang web của bạn (và doanh nghiệp) có vẻ đáng tin cậy hơn.

Cho dù bạn là người chuẩn bị mở một doanh nghiệp thương mại điện tử hay là người đang suy nghĩ về việc thiết kế lại trang web hiện tại thì danh sách những website sau đây sẽ cho bạn một nguồn cảm hứng thiết kế phong phú cho các dự định tiếp theo của bạn.

Pencil by 53

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

United Pixel Workers

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Wrightwood Furniture

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo 25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Kutoa

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo 25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Dodocase

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Au Lit Fine Linens

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Natural Force Nutrition

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo 25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

JM & Sons

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Tessemae's All Natural

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Best Made Co

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Norwegian Rain

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Victoire Boutique

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Ugmonk

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Article

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Pure Fix Cycles

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Greats Brand

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Leather Head Sports

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Longboard Living

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Bottle Cutting Inc

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Rebel8

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

AMBSN

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Colossal Shop

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Leif

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Kaufmann Mercantile

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Bohemian Guitars

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

25 mẫu thiết kế website thương mại điện tử sáng tạo

Bạn muốn tìm những giao diện hoàn hảo dành cho doanh nghiệp của mình? Tìm hiểu thêm tại Kho giao diện Haravan

>>> Xem tiếp:

Nguồn Shopify

Theo Le.H dịch

Học viện Haravan - Chia sẻ kiến thức kinh doanh online đa kênh

Bài viết liên quan: