Analytics

Google analytics và các phân tích các biểu đồ, theo dõi từ khoá và các vấn đề cho các SEOer chuyên nghiệp

Case-study phân tích website đơn giản để tăng tỷ lệ mua hàng

Case-study phân tích website đơn giản để tăng tỷ lệ mua hàng

“Năm nay chúng ta cần tăng trưởng doanh số trên Ecommerce thêm 30%”. Bạn nghe sếp bảo vậy và bắt đầu lên kế hoạch khuyến mại, mua thêm media, tăng...