Tuyệt chiêu PR – Quảng cáo

9 bí quyết đặt tên thương hiệu thành công

9 bí quyết đặt tên thương hiệu thành công

Sức mạnh của một thương hiệu nằm ở chỗ tên thương hiệu đó có nằm trong tâm trí của khách hàng hay không. Còn một tên thương hiệu không hay...