omnichannel

Cùng giải bài toán bán hàng thời công nghệ với Omnichannel

Cùng giải bài toán bán hàng thời công nghệ với Omnichannel

Người tiêu dùng khi muốn mua một món hàng, họ thường tiếp cận nhiều kênh khác nhau, từ mạng xã hội đến trang web, từ online đến offline. Điều này...

Omnichannel, omnishopper, omniseller là gì?

Omnichannel, omnishopper, omniseller là gì?

Trong thị trường bán lẻ hiện đại, Omnichannel, Omniseller và Omnishopper là 3 thuật ngữ có liên quan mật thiết với nhau. Bài chia sẻ này hi vọng sẽ giúp...