o2o

Cùng tìm hiểu về o2o - Online to Offline

Cùng tìm hiểu về o2o - Online to Offline

O2O - Online to Offline là gì?Đúng như tên gọi, mô hình Online to Offline chính là hình thức các nhà bán hàng thu hút khách hàng từ các kênh...