Founder là gì? Cách phân biệt các khái niệm Founder, Co - founder, CEO

Bài viết này sẽ giải đáp câu hỏi "founder là gì" và cung cấp sự phân biệt giữa các khái niệm founder, co-founder và CEO. Chúng ta sẽ xem xét vai trò và trách nhiệm của founder trong quá trình khởi nghiệp và xây dựng doanh nghiệp, cùng với vai trò của co-founder và CEO. Bài viết sẽ cung cấp thông tin chi tiết và rõ ràng để giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm này.

1. Founder là gì?

Founder là gì và vị trí này có vai trò như thế nào trong
doanh nghiệp?

Founderngười sáng lập ra một công ty hoặc tổ chức. Họ là người tạo ra ý tưởng ban đầu và chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển doanh nghiệp từ đầu. Founder thường có tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo để đưa công ty đi đúng hướng. Họ gắn bó với công ty từ giai đoạn khởi nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong việc xác định văn hóa tổ chức, xây dựng đội ngũ và phát triển sản phẩm/dịch vụ.

2. Các thuật ngữ liên quan đến Founder

2.1 Co-founder là gì?

Co - founder là gì và chức năng của co - founder là như thế nào?

Co-founder là thuật ngữ chỉ người đồng sáng lập, tức là những người tham gia vào quá trình sáng lập công ty cùng với founder. Co-founder có vai trò quan trọng trong việc chia sẻ trách nhiệm và công việc với founder. Họ thường đóng góp vào ý tưởng, tài năng, nguồn vốn hoặc kỹ năng cần thiết để xây dựng công ty.

2.2 CEO (Chief Executive Officer) là gì?

CEOngười đứng đầu công ty và chịu trách nhiệm về quản lý chiến lược và hoạt động hàng ngày của công ty. CEO thường được bổ nhiệm sau giai đoạn khởi nghiệp và có nhiệm vụ quản lý và điều hành công ty một cách hiệu quả. Trong vai trò này, CEO định hướng công ty, đưa ra quyết định chiến lược, quản lý nhân sự và tạo điều kiện cho sự phát triển của công ty.

2.3 Owner, Co-owner là gì?

Owner (chủ sở hữu) là thuật ngữ chỉ người sở hữu công ty hoặc tổ chức. Founder thường là một trong số những chủ sở hữu ban đầu của công ty. Co-owner (đồng chủ sở hữu) là thuật ngữ để chỉ những người có sở hữu chung trong công ty. Co-owner có thể là founder hoặc những người khác tham gia vào sở hữu và quản lý công ty.

3. Phân biệt Founder và các vị trí liên quan

Vị trí

Mô tả

Trách nhiệm chính

Founder

Người tạo ra và khởi đầu công ty/tổ chức từ đầu

- Xác định và phát triển ý tưởng ban đầu
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển
- Tạo ra văn hóa tổ chức và giám sát hoạt động công ty

CEO

Người đứng đầu công ty

- Quản lý toàn bộ hoạt động của công ty
- Lãnh đạo và định hình chiến lược kinh doanh
- Xây dựng và duy trì quan hệ với các bên liên quan

Co-founder

Người đồng sáng lập công ty- Góp ý và tham gia vào quá trình sáng lập công ty
- Chia sẻ trách nhiệm và công việc với
- Đóng góp vào ý tưởng, tài năng hoặc nguồn vốn

Owner

Chủ sở hữu công ty/tổ chức

- Sở hữu và quản lý công ty/tổ chức
- Định hình chiến lược dài hạn và mục tiêu
- Quyết định về chính sách và các vấn đề lớn của công ty

4. Các yếu tố giúp bạn trở thành một Founder tài giỏi

Để trở thành một Founder giỏi, bạn cần có những yếu tố nhất định

Để trở thành một CEO giỏi, có một số yếu tố quan trọng bạn nên xem xét và phát triển. Dưới đây là một số yếu tố giúp bạn trở thành một CEO thành công:

 • Kiến thức và kỹ năng quản lý: Để điều hành một công ty thành công, bạn cần có kiến thức rộng về quản lý và kỹ năng lãnh đạo. Hãy nắm vững các nguyên tắc quản lý, kỹ năng tổ chức, quyết định, giao tiếp và tạo động lực cho nhân viên.
 • Tầm nhìn chiến lược: Một CEO giỏi cần có tầm nhìn chiến lược và khả năng xác định hướng phát triển dài hạn cho công ty. Điều này bao gồm khả năng phân tích thị trường, định hình mục tiêu và chiến lược cạnh tranh.
 • Kỹ năng lãnh đạo: Lãnh đạo hiệu quả là một yếu tố quan trọng để trở thành CEO thành công. Hãy phát triển khả năng tạo động lực, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho nhóm làm việc. Hãy biết lắng nghe và tạo điều kiện cho nhân viên phát triển và đóng góp ý kiến.
 • Khả năng quản lý thay đổi: Trong một môi trường kinh doanh đầy biến động, CEO cần có khả năng thích ứng và quản lý thay đổi. Hãy mở rộng sự linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi trong công nghệ, thị trường và môi trường kinh doanh.
 • Tầm nhìn toàn cầu: Với sự phát triển của kinh tế toàn cầu, CEO cần có cái nhìn toàn cầu và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Hãy hiểu và đánh giá các yếu tố toàn cầu ảnh hưởng đến doanh nghiệp và tận dụng cơ hội mới.
 • Liên kết và mối quan hệ: Mạng lưới liên kết và mối quan hệ là yếu tố quan trọng giúp CEO thành công. Hãy xây dựng và duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp, nhà đầu tư, đối tác và cộng đồng kinh doanh.
 • Tính sáng tạo và khả năng tư duy linh hoạt: CEO cần có tính sáng tạo và khả năng tư duy linh hoạt để đưa ra giải pháp đột phá và ứng phó với thách thức mới. Hãy khuyến khích sự sáng tạo và khám phá các cách tiếp cận mới trong công việc.
 • Đạo đức và giá trị: CEO giỏi không chỉ quản lý hiệu quả mà còn đặt đạo đức và giá trị cao trong hoạt động kinh doanh. Hãy xây dựng một môi trường công việc công bằng, đạo đức và tôn trọng giữa các thành viên trong công ty.

Nhớ rằng trở thành một CEO giỏi là một quá trình liên tục của việc học hỏi và phát triển. Hãy luôn cải thiện và nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình để trở thành người lãnh đạo tài giỏi và thành công.

5. Những câu hỏi thường gặp xoay quanh vị trí Founder

5.1 Nên quản lý dự án một mình hay nên tìm kiếm thêm các Co - founder?

Quyết định quản lý dự án một mình hay tìm kiếm thêm các Co-founder phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
 • Phạm vi và quy mô dự án: Nếu dự án có quy mô lớn và phức tạp, việc có thêm các Co-founder có thể giúp chia sẻ trách nhiệm và tăng cường nguồn lực để đạt được mục tiêu. Điều này cũng có thể mang lại sự đa dạng trong ý kiến và kỹ năng.
 • Kiến thức và kỹ năng cá nhân: Nếu bạn đã có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý dự án một mình, bạn có thể tự tin tiếp tục làm việc một mình. Tuy nhiên, hãy xem xét khả năng của mình trong việc đảm nhận các vai trò và trách nhiệm khác nhau trong quá trình phát triển dự án.
 • Tầm nhìn và mục tiêu: Nếu bạn tin rằng việc tìm kiếm các Co-founder sẽ giúp củng cố tầm nhìn và mục tiêu của dự án, và mang lại sự đồng lòng và đóng góp từ các thành viên khác, thì việc tìm kiếm Co-founder là một lựa chọn khả quan.

5.2 Mất bao lâu để triển khai dự án cá nhân?

Thời gian triển khai dự án cá nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Thời gian triển khai dự án cá nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Phạm vi dự án: Độ phức tạp và quy mô của dự án sẽ ảnh hưởng đến thời gian triển khai. Dự án đơn giản và nhỏ hơn có thể được triển khai trong khoảng thời gian ngắn hơn so với dự án lớn và phức tạp.
 • Nguồn lực: Việc có đủ nguồn lực, bao gồm thời gian, tiền bạc và nhân lực, có thể giúp việc triển khai dự án nhanh chóng hơn. Nếu bạn có đủ tài nguyên và có khả năng làm việc chăm chỉ, thời gian triển khai có thể được rút ngắn.
 • Kinh nghiệm và kỹ năng cá nhân: Trình độ kỹ năng và kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực dự án cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian triển khai. Nếu bạn đã có kiến thức và kỹ năng cần thiết, việc triển khai có thể nhanh chóng hơn
5.3 Founder có được trả lương hay không?

Việc được trả lương hay không phụ thuộc vào cấu trúc và điều kiện của mỗi công ty hoặc dự án cụ thể. Trong giai đoạn khởi nghiệp, thường không nhận được lương thường xuyên mà thường phải dựa vào nguồn tài chính khác như tiền vốn đầu tư hoặc doanh thu từ dự án.

Tuy nhiên, khi công ty phát triển và có khả năng tài chính, có thể được trả lương theo cách mà công ty quyết định. Điều này có thể bao gồm việc nhận một lương cố định hàng tháng hoặc nhận cổ phiếu hoặc phần trăm lợi nhuận từ doanh nghiệp.

Quyết định trả lương cho thường được thảo luận và quyết định trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh và chiến lược tài chính của công ty.

6. Kết luận

Founder là người sáng lập công ty hoặc tổ chức, có trách nhiệm xây dựng và phát triển doanh nghiệp từ đầu. CEO là người đứng đầu công ty và quản lý hoạt động hàng ngày. Co-founder là người đồng sáng lập công ty và chia sẻ trách nhiệm trong quá trình sáng lập. Owner là chủ sở hữu và quản lý công ty. Việc trở thành một CEO giỏi đòi hỏi kiến thức quản lý, khả năng lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược và khả năng thích ứng với thay đổi. Quyết định quản lý dự án một mình hay tìm kiếm thêm Co-founder phụ thuộc vào phạm vi và quy mô dự án. Thời gian triển khai dự án cá nhân và việc trả lương cho phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tóm lại, hiểu rõ founder là gì và vai trò của và các vị trí liên quan sẽ giúp chúng ta xây dựng và quản lý doanh nghiệp hiệu quả.
>>> Xem thêm các bài viết tương tự:
Học viện Haravan - Chia sẻ kiến thức kinh doanh online đa kênh

Bài viết liên quan:

Giao tiếp là gì? 07 bước để chinh phục kỹ năng giao tiếp

20/07/2023 MKT Anh

Website doanh nghiệp là gì? Kiến thức để xây dựng website doanh nghiệp xịn

20/07/2023 MKT Ha

Quản lý công là gì và vai trò trong ngành công nghiệp hiện đại 4.0

24/07/2023 MKT Ha