Brief là gì? Khởi đầu vững chắc cho chiến lược Marketing thành công

Brief là một thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực marketing. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng chiến dịch quảng cáo thành công. Tuy nhiên, ít người hiểu rõ bản chất brief là gì và vì sao nó lại đặc biệt như vậy? Hãy cùng khám phá ý nghĩa của brief và tầm quan trọng của nó trong việc hình thành chiến lược hiệu quả, truyền cảm hứng sáng tạo và đạt được thành công trong kinh doanh nhé!

1. Brief nghĩa là gì?

brief-la-gi1

Brief là cầu nối quan trọng trong việc truyền đạt thông tin từ khách hàng đến nhà cung cấp dịch vụ marketing

Trong lĩnh vực marketing, brief là thuật ngữ chỉ một bản tóm tắt hoặc chỉ thị. Nó là một công cụ quan trọng trong việc truyền đạt thông tin từ khách hàng đến nhà cung cấp dịch vụ marketing. Bản brief là một tài liệu chứa các yêu cầu, mục tiêu, thông điệp và các thông tin quan trọng khác từ khách hàng.
Brief đóng vai trò tạo cầu nối giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ marketing. Nó giúp đồng nhất tầm nhìn và hiểu biết giữa hai bên, đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả trong việc phát triển chiến lược và thực hiện hoạt động marketing. Bằng cách thu thập và tổng hợp thông tin quan trọng, brief tạo nền tảng cho việc xây dựng chiến lược marketing chính xác, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của khách hàng.

Với brief chất lượng, nhà cung cấp dịch vụ marketing có thể hiểu rõ yêu cầu và mong muốn của khách hàng, từ đó phát triển chiến lược và thiết kế các hoạt động marketing phù hợp. Brief giúp tạo sự đồng thuận và tránh hiểu lầm trong quá trình làm việc, đồng thời đảm bảo sự hiệu quả và thành công của chiến dịch marketing.

2. Các loại brief phổ biến và ví dụ mẫu

Có hai loại brief thường được sử dụng trong chiến lược marketing: Communication Brief và Creative Brief.

2.1 Communication brief

Communication Brief (Bản tóm tắt nội dung ngắn gọn) là một loại brief được sử dụng để trao đổi thông tin giữa khách hàng và đội ngũ quảng cáo. Nó tập trung vào việc xác định mục tiêu chính của chiến dịch, thông tin về thương hiệu, yêu cầu dự án, tình hình hiện tại của thương hiệu, đối tượng mục tiêu và mục tiêu truyền thông.

brief-la-gi2

Communication Brief: Truyền đạt thông tin giữa khách hàng và đội quảng cáo, tập trung vào mục tiêu và thông điệp truyền tải

Tham khảo ví dụ mẫu về Communication Brief:

 • Mục tiêu chính của chiến dịch.
 • Thông tin về công ty hoặc đơn vị chủ đầu tư.
 • Tổng quan về thương hiệu, bao gồm đặc điểm và các hoạt động quảng cáo trước đó.
 • Mô tả ngắn gọn về yêu cầu dự án.
 • Thông tin cơ bản về thương hiệu, bao gồm các vấn đề hiện tại, tình hình thương hiệu, đối thủ cạnh tranh, và các điểm mạnh yếu của đối thủ.
 • Đối tượng mục tiêu của chiến dịch, bao gồm hành vi và tâm lý của khách hàng.
 • Mục tiêu truyền thông, ví dụ như gia tăng nhận diện thương hiệu, tái định vị thương hiệu và tăng doanh thu bán hàng.
 • Thông điệp chính cần truyền tải, như khơi nguồn cảm hứng và truyền đạt các thông điệp đến đối tượng mục tiêu.
 • Địa điểm và thời gian thực hiện chiến dịch.
 • Ngân sách dự kiến cho chiến dịch.
 • Thời gian gặp gỡ và trao đổi ý tưởng ban đầu giữa các bên.

Communication Brief giúp định hình chiến dịch quảng cáo và đảm bảo rằng mọi thành viên trong đội ngũ hiểu rõ và tuân thủ các yêu cầu, mục tiêu và thông điệp chính của chiến dịch. Nó cung cấp một khung phương thức cho việc thực hiện các hoạt động truyền thông và đảm bảo sự hiệu quả và thành công của chiến dịch quảng cáo.

2.2 Creative brief

Creative Brief (Bản tóm tắt nội dung sáng tạo) là một loại brief được sử dụng bởi bộ phận Creative Team để tạo nên nội dung sáng tạo cho chiến dịch quảng cáo. Nó tập trung vào công việc cụ thể của đội sáng tạo, thông tin về khách hàng, yếu tố tác động của sản phẩm đến khách hàng, mục tiêu sau chiến dịch và mong muốn phản hồi từ khách hàng.

Tham khảo ví dụ mẫu về Creative Brief:

 • Hạng mục công việc cụ thể của bộ phận Creative Team.
 • Thông tin chi tiết về khách hàng, bao gồm tên, đặc điểm và yêu cầu đặc biệt.
 • Điểm khác biệt của sản phẩm hoặc dịch vụ, và cách nó có thể tác động đến tâm lý và hành vi của khách hàng mục tiêu.
 • Mục tiêu mong muốn sau khi chiến dịch kết thúc, ví dụ như tăng doanh số bán hàng, tạo nhận diện thương hiệu, hoặc thúc đẩy sự tương tác của khách hàng.
 • Mong đợi phản hồi từ khách hàng về dịch vụ và sản phẩm, ví dụ như sự hài lòng, tương tác hoặc ý kiến phản hồi.
 • Ngân sách dự kiến cho việc triển khai chiến dịch.

brief-la-gi3

Creative Brief: Tạo nội dung sáng tạo cho chiến dịch, tập trung vào công việc sáng tạo, thông tin về khách hàng, yếu tố tác động của sản phẩm và phản hồi từ khách hàng.

Nó tạo ra một khung phương thức cho việc phát triển nội dung độc đáo và sáng tạo, đồng thời đảm bảo rằng nội dung đáp ứng được mục tiêu và mong đợi của chiến dịch quảng cáo.
Creative Brief giúp tạo sự đồng thuận và định hình công việc của đội sáng tạo, từ đó đạt được kết quả sáng tạo và hiệu quả trong chiến dịch quảng cáo.

3. Những mảnh ghép không thể thiếu định hình nên brief hoàn hảo

Sự xúc tích và dễ hiểu: Brief cần được viết một cách súc tích và trực tiếp, tránh việc lặp lại và trình bày thông tin một cách rõ ràng. Đảm bảo rằng bản Brief tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất và đủ thông tin để người đọc có thể hiểu nhanh chóng.

Xác định rõ mục tiêu: Một bản Brief hoàn hảo cần đề ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Định nghĩa mục tiêu giúp định hình chiến lược và hướng dẫn các hoạt động trong chiến dịch marketing. Đảm bảo rằng mục tiêu được xác định một cách rõ ràng và có thể đo lường được.

Cung cấp thông tin liên quan: Brief cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan như về khách hàng, thương hiệu, sản phẩm và thị trường. Điều này giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại và yêu cầu của dự án.

Phân tích thị trườngđối thủ cạnh tranh: Để tạo ra một chiến dịch thành công, brief cần phân tích kỹ lưỡng về đối thủ và môi trường cạnh tranh. Điều này giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ và tìm ra những cơ hội và thách thức trong thị trường.

brief-la-gi4


Điều quan trọng là sắp xếp thông tin một cách rõ ràng, cung cấp các yếu tố quan trọng và đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của nội dung

Định hình thời gian và ngân sách: Brief cần định rõ thời gian thực hiện chiến dịch và ngân sách dự phòng. Điều này giúp đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng tiến độ và không gặp khó khăn về tài chính.

Tạo sự logic và liên kết: Brief cần có một cấu trúc logic và sự liên kết giữa các phần. Các ý kiến, yêu cầu và thông tin cần được sắp xếp một cách hợp lý để người đọc có thể theo dõi và hiểu rõ.

Sử dụng ngôn ngữ sáng tạo và chuyên nghiệp: Brief cần sử dụng ngôn ngữ sáng tạo và chuyên nghiệp để truyền tải thông tin một cách hiệu quả. Sử dụng các thuật ngữ, cụm từ và câu chuyên nghiệp giúp tạo dựng niềm tin và sự chuyên môn trong công việc.

Kiểm tra và sửa chữa: Trước khi gửi bản Brief, cần kiểm tra và sửa chữa kỹ lưỡng để đảm bảo rằng không có sai sót hoặc thông tin thiếu sót. Điều này giúp tạo ra một bản Brief hoàn chỉnh và chính xác.

4. Quy trình sử dụng brief trong công việc: từ lập kế hoạch đến thực thi

Briefing (Trình bày nhu cầu): Đầu tiên, khách hàng gặp gỡ và trình bày nhu cầu của họ cho agency. Trong buổi gặp, khách hàng cung cấp thông tin về mục tiêu, sản phẩm/dịch vụ, đối tượng khách hàng, yêu cầu đặc biệt và ngân sách.

Research & Analysis (Nghiên cứu và phân tích): Agency tiến hành nghiên cứu sâu về thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng mục tiêu và xu hướng. Dựa trên thông tin thu thập được, agency phân tích và đánh giá để hiểu rõ hơn về ngành, điểm mạnh/yếu và cơ hội để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả.

Strategy Development (Xây dựng chiến lược): Dựa trên brief và kết quả nghiên cứu, agency xây dựng chiến lược marketing chi tiết. Chiến lược này bao gồm việc định hình mục tiêu, lựa chọn phương pháp tiếp cận khách hàng, xác định thông điệp truyền tải và kế hoạch tổ chức các hoạt động.

Creative Execution (Thực hiện sáng tạo): Sau khi chiến lược được phê duyệt, agency tiến hành thực hiện các tác phẩm sáng tạo như quảng cáo, thiết kế, nội dung truyền thông, video, và các yếu tố khác để truyền đạt thông điệp của chiến dịch.

Implementation (Triển khai): Agency triển khai chiến dịch marketing trên các kênh truyền thông như truyền hình, radio, mạng xã hội, email marketing, trang web, vv. Việc triển khai bao gồm lên lịch, tạo nội dung, quản lý và theo dõi hiệu quả của chiến dịch.

Evaluation & Reporting (Đánh giá và báo cáo): Khi chiến dịch kết thúc, agency tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả cho khách hàng. Báo cáo này bao gồm các chỉ số, phân tích và những bài học rút ra từ chiến dịch.

brief-la-gi5

Quy trình hợp lý giúp đảm bảo sự hiểu biết rõ ràng giữa khách hàng và agency, tạo ra sự phối hợp và làm việc hiệu quả để đạt được mục tiêu của chiến dịch marketing

5. Kết luận

Sau khi nắm vững bản chất brief là gì, người đọc kinh doanh sẽ hiểu rõ rằng một bản brief tốt không chỉ đơn thuần là việc tạo ra một tài liệu tóm tắt. Nó là cầu nối quan trọng giữa khách hàng và doanh nghiệp, tạo ra sự giao tiếp hiệu quả và đồng lòng về mục tiêu. Một bản brief tốt giúp truyền tải thông điệp sáng tạo, xác định mục tiêu rõ ràng và tạo động lực cho sự phát triển. Đồng thời, brief cũng đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong thực hiện chiến dịch marketing. Cần đầu tư thời gian và công sức để tạo ra một bản brief tốt, và điều này sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho cả khách hàng và doanh nghiệp.


Doanh nghiệp đang có định hướng kinh doanh đa kênh, kết nối với đa sàn thương mại điện tử thì giải pháp Haravan Omnichannel là sự lựa chọn hàng đầu, giúp tối ưu hiệu suất kinh doanh online trên Website, mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo), sàn Thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada) cho đến chuỗi cửa hàng.
Một số tính năng nổi bật của Haravan Omnichannel như:
▪️ Quản lý tồn kho: Tự động đồng bộ và cập nhật số lượng tồn kho đa kênh khi có đơn hàng mới ở bất kỳ kênh nào, giúp nắm bắt chính xác số lượng tồn kho, giảm sai sót thất thoát hàng hoá.
▪️ Quản lý đơn hàng: Tự động cập nhật đơn hàng mới, kiểm tra và xử lý đơn hàng loạt từ các kênh bán về một hệ thống quản lý duy nhất, cùng với bộ lọc thông minh giúp xử lý đơn hàng nhanh chóng.
▪️ Quản lý sản phẩm: Quản lý giá vốn, giá bán sản phẩm tập trung từ tất cả các kênh. Quản lý và cập nhật sản phẩm hàng loạt theo tên, mã sản phẩm, barcode, số lượng nhập, xuất, tồn kho, theo lô, hạn sử dụng
▪️ Quản lý vận chuyển: Tích hợp hơn 15 đơn vị vận chuyển phổ biến. Dễ dàng thao tác chuyển đơn, theo dõi tình trạng đơn hàng, quản lý thu hộ COD và đối soát vận chuyển minh bạch.
>> Bạn muốn tìm hiểu thêm về Haravan Omnichannel? Khám phá ngay:

Học viện Haravan - Chia sẻ kiến thức kinh doanh online đa kênh

Bài viết liên quan:

HTML là gì? Tổng hợp kiến thức chi tiết để bắt đầu với lập trình web

16/07/2023 MKT Ha

Quản trị kinh doanh là gì? Chuyên môn và triển vọng ngành nghề cần nắm

16/07/2023 MKT Ha

Văn hóa là gì? Phân loại, đặc trưng và ý nghĩa của văn hóa

17/07/2023 MKT Anh