Hệ thống quản lý thông tin: Khái niệm, phân loại, tính năng và tiềm năng về ngành nghề

Hệ thống quản lý thông tin - một khái niệm đang ngày càng trở nên quan trọng và không thể thiếu trong thế giới hiện đại của công nghệ thông tin. Với sự phát triển không ngừng của ngành nghề, nhu cầu thu thập, tổ chức và phân tích thông tin đã trở thành yếu tố quyết định sự thành công và đột phá của các doanh nghiệp và tổ chức. Bài viết này nhằm khám phá một cách chi tiết hơn về hệ thống quản lý thông tin, từ hệ thống quản lý thông tin là gì, các phân loại khác nhau, tính năng ưu việt và tiềm năng to của ngành nghề này.

1. Hệ thống quản lý thông tin là gì?

Hệ thống quản lý thông tin là một quy trình thu nhập và lưu trữ thông tin

Hệ thống quản lý thông tin (Information Management System - IMS) là một tập hợp các quy trình, công nghệ và phương tiện được sử dụng để thu thập, lưu trữ, tổ chức, xử lý và truyền thông tin một cách hiệu quả trong một tổ chức hoặc hệ thống. Mục tiêu chính của hệ thống quản lý thông tin là cung cấp khả năng truy cập dễ dàng và nhanh chóng đến thông tin cần thiết và chính xác cho những người sử dụng trong tổ chức.

Hệ thống quản lý thông tin có thể bao gồm nhiều thành phần như cơ sở dữ liệu, phần mềm, phần cứng, mạng máy tính và các tiến trình tổ chức liên quan. Thông qua các công nghệ và quy trình này, IMS hỗ trợ việc thu thập, lưu trữ, quản lý và truy xuất thông tin một cách hiệu quả, giúp tăng cường sự hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong tổ chức.

Hệ thống quản lý thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quyết định chiến lược, tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu của môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và đa dạng. Các lĩnh vực sử dụng IMS rất đa dạng, từ doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận cho đến các ngành công nghiệp khác nhau.

2. Các loại hình hệ thống quản lý thông tin thường gặp hiện nay

 • Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Database Management Systems)

DBMS cho phép doanh nghiệp truy vấn dữ liệu và phân tích thông tin

Là một phần mềm cho phép tổ chức lưu trữ, truy xuất, cập nhật và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả trong cơ sở dữ liệu. DBMS là công cụ cơ bản cho việc xử lý dữ liệu trong hầu hết các tổ chức và ngành công nghiệp.

Ví dụ, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu như MySQL, Microsoft SQL Server và Oracle Database cho phép các công ty lưu trữ thông tin khách hàng, giao dịch, sản phẩm và dịch vụ. Chúng cung cấp các công cụ mạnh mẽ để truy vấn dữ liệu và phân tích thông tin, giúp tổ chức đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hoá hoạt động kinh doanh.

 • Hệ thống quản lý tài liệu (Document Management Systems)

Là một phần mềm cho phép tổ chức lưu trữ, quản lý, tìm kiếm và chia sẻ tài liệu một cách có tổ chức và hiệu quả. DMS giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc quản lý tài liệu giấy và số.
Ví dụ, hệ thống quản lý tài liệu như Microsoft SharePoint, Google Drive và Dropbox cho phép doanh nghiệp lưu trữ các tài liệu quan trọng như hợp đồng, báo cáo, hồ sơ khách hàng và tài liệu nội bộ. Nhờ đó, nhân viên có thể dễ dàng truy cập và chia sẻ thông tin, cùng với khả năng kiểm soát phiên bản và quyền truy cập.
 • Hệ thống quản lý nội dung (Content Management Systems)

CMS cho phép tổ chức cập nhật nội dung lên trang web
và ứng dụng

Là một phần mềm cho phép tổ chức quản lý, xuất bản và cập nhật nội dung trên trang web hoặc ứng dụng một cách thuận tiện. CMS giúp hỗ trợ quản lý nội dung và giảm độ phức tạp trong việc tạo và duy trì trang web.

Ví dụ, hệ thống quản lý nội dung như WordPress, Joomla và Drupal cho phép người dùng không có kiến thức lập trình có thể dễ dàng tạo và quản lý nội dung trên trang web của mình. CMS cung cấp các công cụ để tổ chức và hiển thị thông tin một cách trực quan, hỗ trợ việc chia sẻ nội dung và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
 • Hệ thống quản lý tri thức (Knowledge Management Systems)

Là một phần mềm hoặc nền tảng cho phép tổ chức thu thập, lưu trữ, chia sẻ và quản lý kiến thức, thông tin và kinh nghiệm có giá trị của tổ chức. KMS giúp tổ chức tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa hiệu quả việc chia sẻ kiến thức giữa nhân viên và các đơn vị trong tổ chức.

Ví dụ, hệ thống quản lý tri thức có thể cung cấp công cụ như diễn đàn, wiki, cơ sở dữ liệu tri thức, và các công cụ giao tiếp để nhân viên chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Nhờ đó, tổ chức có thể học hỏi và cải tiến hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo ra môi trường làm việc hợp tác và phát triển năng lực của cá nhân và tổ chức.

3. Các tính năng của hệ thống quản lý thông tin

Hệ thống quản lý thông tin có nhiều tính năng trong kinh doanh

 • Quản lý và tổ chức dữ liệu/thông tin: Hệ thống quản lý thông tin giúp tổ chức dữ liệu và thông tin một cách có tổ chức, gán nhãn và phân loại sao cho dễ dàng tìm kiếm và quản lý. Điều này giúp cải thiện sự hiệu quả và tính toàn vẹn của dữ liệu/thông tin trong tổ chức.
 • Lưu trữ và truy xuất dữ liệu/thông tin: Hệ thống quản lý thông tin cung cấp môi trường lưu trữ an toàn và tin cậy để lưu trữ dữ liệu và thông tin. Nó cũng cho phép truy xuất nhanh chóng và dễ dàng đến các dữ liệu và thông tin cần thiết khi cần.
 • Bảo mật và quản lý quyền truy cập dữ liệu/thông tin: Hệ thống quản lý thông tin đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin được bảo mật và chỉ có người dùng có quyền truy cập được ủy quyền để truy xuất và sử dụng. Điều này giúp đảm bảo tính riêng tư và an toàn của thông tin.
 • Hỗ trợ công việc tìm kiếm và tra cứu thông tin: Hệ thống quản lý thông tin cung cấp các công cụ và chức năng tìm kiếm tiên tiến giúp người dùng tìm kiếm và tra cứu thông tin nhanh chóng và chính xác. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết.
 • Tích hợp và chia sẻ dữ liệu/thông tin: Hệ thống quản lý thông tin kết nối và tích hợp dữ liệu và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trong tổ chức, cho phép chia sẻ thông tin một cách dễ dàng và hiệu quả giữa các đơn vị và người dùng.
 • Phân tích và khai thác dữ liệu/thông tin: Hệ thống quản lý thông tin cung cấp khả năng phân tích và khai thác dữ liệu và thông tin để đưa ra những hiểu biết quan trọng, từ đó hỗ trợ ra quyết định chiến lược và cải thiện hiệu suất kinh doanh.

4. Học ngành hệ thống quản lý thông tin ra trường làm nghề gì?

Học ngành hệ thống quản lý thông tin làm nghề gì?

 • Chuyên gia quản lý cơ sở dữ liệu (Database Administrator): Quản lý, duy trì và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của tổ chức để đảm bảo hiệu suất và bảo mật.
 • Chuyên viên quản lý tài liệu (Document Management Specialist): Xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý tài liệu, giúp tổ chức lưu trữ, quản lý và chia sẻ tài liệu một cách hiệu quả.
 • Chuyên gia quản lý nội dung (Content Management Specialist): Thiết kế, triển khai và quản lý hệ thống quản lý nội dung trên trang web hoặc ứng dụng của tổ chức.
 • Chuyên viên quản lý tri thức (Knowledge Management Specialist): Xây dựng và quản lý hệ thống quản lý tri thức để hỗ trợ việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các thành viên trong tổ chức.
 • Chuyên gia phân tích dữ liệu (Data Analyst): Phân tích dữ liệu và thông tin từ các nguồn khác nhau để cung cấp hiểu biết và thông tin hữu ích cho tổ chức.
 • Chuyên viên hỗ trợ công nghệ thông tin (IT Support Specialist): Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng các hệ thống quản lý thông tin và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan.
 • Chuyên viên quản lý dự án công nghệ thông tin (IT Project Manager): Quản lý và điều phối các dự án liên quan đến hệ thống quản lý thông tin trong tổ chức.
 • Chuyên gia bảo mật thông tin (Information Security Specialist): Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của thông tin trong tổ chức và triển khai các biện pháp bảo mật hiệu quả.
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng (Application Developer): Phát triển và tối ưu hóa các ứng dụng và phần mềm liên quan đến hệ thống quản lý thông tin.
 • Chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin (IT Consultant): Cung cấp tư vấn và giải pháp công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của tổ chức.

5. Các tố chất cần có để học tốt ngành hệ thống quản lý thông tin

 • Kiến thức về công nghệ thông tin và hệ thống: Ngành này yêu cầu bạn có kiến thức cơ bản về toán học và khả năng suy luận logic để hiểu và xử lý dữ liệu.
 • Kỹ năng quản lý dữ liệu và thông tin: Hiểu rõ cách các hệ thống và quy trình làm việc cùng nhau để đảm bảo thông tin được quản lý một cách hiệu quả và hiệu suất cao.
 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề: Tính sáng tạo giúp bạn tìm ra những cách tiếp cận mới và hiệu quả trong quản lý thông tin, và khả năng giải quyết vấn đề giúp bạn xử lý các thách thức phát sinh.
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Trong ngành Hệ thống quản lý thông tin, bạn thường sẽ phải làm việc nhóm và giao tiếp với các thành viên khác để triển khai các dự án và giải quyết các vấn đề liên quan đến thông tin.

6. Kết luận

Nhìn chung, hệ thống quản lý thông tin không chỉ đơn thuần là một công cụ hỗ trợ quản lý dữ liệu, mà còn là một trợ thủ mạnh mẽ giúp tối ưu hóa hoạt động và đưa ra các quyết định đúng đắn cho các doanh nghiệp và tổ chức trong ngành nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Với viễn cảnh sáng sủa trong tương lai, khi hiểu được hệ thống quản lý thông tin là gì và nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc định hình chiến lược và đóng góp vào sự thành công bền vững của các tổ chức trên khắp thế giới.
Học viện Haravan - Chia sẻ kiến thức kinh doanh online đa kênh

Bài viết liên quan:

Gợi ý 10+ món quà tết tặng đối tác, khách hàng ý nghĩa Xuân Giáp Thìn 2024

09/01/2024 MKT Ngoc Anh

Top 10+ phần mềm bán hàng Facebook miễn phí hiện nay

17/07/2023 MKT Anh

Các phần mềm xuất hóa đơn điện tử an toàn và hiệu quả nhất hiện nay

16/06/2023 MKT Anh