Các thuật ngữ trong Google Adsense bạn cần biết

Bài viết này sẽ cung cấp khái niệm về các thuật ngữ trong Google Adsense cho các bạn sắp tham gia vào hoạt động kiếm tiền hiệu quả này .

>> Xem thêm: Thế nào là blog? Chạy Google Adsense có vi phạm luật quảng cáo VN không?

cac thuat ngu trong google adsense ban can biet hinh anh

1. CPC

Giá mỗi lần click chuột vào quảng cáo (Cost Per Click – CPC) là số tiền bạn kiếm được mỗi lần người dùng click chuột vào quảng cáo Adsense của bạn. CPC cho bất kỳ quảng cáo nào đều do nhà quảng cáo xác định. Một số nhà quảng cáo có thể sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho mỗi lần click chuột so với các nhà quảng cáo khác, tùy vào thứ mà họ đang quảng cáo.

2. CPM

CPM là chữ viết tắt của “cost per 1000 impressions” (giá cho mỗi 1000 lần hiển thị quảng cáo). Các nhà quảng cáo chạy quảng cáo CPM sẽ đặt giá mong muốn cho mỗi 1000 lần quảng cáo được hiển thị, chọn vị trí đặt quảng cáo cụ thể để hiển thị quảng cáo và trả tiền mỗi khi quảng cáo của họ xuất hiện.

3. CTR

Tỷ lệ click (CTR) là số lần click chuột vào quảng cáo chia cho số lần hiển thị, số lần xem trang hoặc số truy vấn mà bạn nhận được.

CTR = Số lượt click chuột / số lần hiển thị, xem hoặc truy vấn

Ví dụ: nếu bạn nhận được 8 click chuột trong số 1000 lần xem trang (pageviews) thì CTR của bạn sẽ là 0,8%.

Các thuật ngữ liên quan đến CTR:

– CTR của quảng cáo:

Đối với quảng cáo tiêu chuẩn, tỷ lệ nhấp (CTR) của quảng cáo của bạn là số lần click vào quảng cáo chia cho số lần hiển thị quảng cáo riêng lẻ.

CTR của quảng cáo = Số lần click / Số lần hiển thị quảng cáo

Ví dụ: nếu bạn nhận được 5 lần click trong số 1000 lần hiển thị quảng cáo, CTR của quảng cáo sẽ là 0,5%.

Đối với các đơn vị liên kết, số lần click vào quảng cáo được chia cho số lần hiển thị đối với trang quảng cáo xuất hiện khi đơn vị liên kết được click vào.

– CTR của trang:

Tỉ lệ click của trang (CTR) là số lần click vào quảng cáo chia cho số lần xem trang.

CTR của trang = Số lần click / Số lần xem trang

Ví dụ: nếu bạn nhận được 2 lần click cho 250 lần xem trang, CTR của đơn vị quảng cáo sẽ là 0.8%.

– CTR truy vấn:

Tỷ lệ click (CTR) truy vấn là số lần click chuột vào quảng cáo chia cho số lần truy vấn được báo cáo.

CTR truy vấn = Số click chuột / Truy vấn

Ví dụ: nếu bạn nhận được 7 click chuột trong số 1000 truy vấn, CTR truy vấn của bạn sẽ là 0.7%.

– CTR yêu cầu quảng cáo:

Tỷ lệ click chuột yêu cầu quảng cáo (CTR) là số click chuột quảng cáo chia cho số yêu cầu quảng cáo.

CTR yêu cầu quảng cáo = Số click chuột / Yêu cầu quảng cáo

Ví dụ: nếu bạn nhận được 7 click chuột trong số 1000 yêu cầu quảng cáo, CTR yêu cầu quảng cáo của bạn sẽ là 0,7%.

– CTR được kết hợp:

Tỷ lệ click chuột (CTR) yêu cầu được kết hợp là tỷ lệ phần trăm các yêu cầu được kết hợp dẫn đến một click chuột.

CTR được kết hợp = Số click chuột / Yêu cầu được kết hợp

4. RPM

Doanh thu mỗi nghìn lần hiển thị (RPM) thể hiện thu nhập ước tính bạn sẽ tích lũy được cho mỗi 1000 lần hiển thị. RPM không thể hiện số tiền thực tế mà bạn kiếm được, thay vào đó, RPM được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lần xem trang, số lần hiển thị hoặc số truy vấn bạn nhận được, sau đó nhân với 1000.

RPM = (Thu nhập ước tính / Số lần xem trang) x 1000

RPM là con số thường được sử dụng trong các chương trình quảng cáo và bạn có thể thấy hữu ích khi so sánh doanh thu giữa các kênh khác nhau.

Các thuật ngữ liên quan đến RPM:

– RPM của trang:

Doanh thu của trang mỗi 1000 lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lần xem trang mà bạn nhận được, sau đó nhân với 1000.

RPM của trang = (Thu nhập ước tính / Số lần xem trang) x 1000

Ví dụ: nếu bạn kiếm được khoảng $0,15 từ 25 lần xem trang, khi đó RPM của trang sẽ là $6.

– RPM được kết hợp:

Doanh thu từ yêu cầu được kết hợp trên mỗi 1000 lần hiển thị (RPM) là thu nhập trung bình trên 1000 yêu cầu được kết hợp.

RPM được kết hợp = (Thu nhập ước tính / Yêu cầu được kết hợp) x 1000

– RPM truy vấn:

Doanh thu truy vấn mỗi 1000 lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lần truy vấn được báo cáo, sau đó nhân với 1000.

RPM truy vấn= (Thu nhập ước tính / Số lần truy vấn) x 1000

Ví dụ: nếu bạn kiếm được khoảng $60 từ 15.000 truy vấn, khi đó RPM truy vấn của bạn sẽ là $4.

– RPM yêu cầu quảng cáo:

Doanh thu từ yêu cầu quảng cáo mỗi 1000 lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số yêu cầu quảng cáo bạn thực hiện, sau đó nhân với 1000.

RPM yêu cầu quảng cáo = (Thu nhập ước tính / Số yêu cầu quảng cáo) x 1000

Ví dụ: nếu bạn kiếm được khoảng $60 từ 15.000 yêu cầu quảng cáo, RPM yêu cầu quảng cáo của bạn sẽ là $4.

Việc nắm vững các thuật ngữ trong Google Adsense sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của GA.

Xem thêm:

(Theo ebooksvn.com)

Học viện Haravan - Chia sẻ kiến thức kinh doanh online đa kênh

Bài viết liên quan: