Wal-Mart

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng là ảo tưởng?

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng là ảo tưởng?

Theo thành viên PMG trên vnExpress chia sẻ: Ảo tưởng tay trắng làm nên sự nghiệp.Haravan xin trích đoạn mà thành viên này chia sẻ:Sai lầm thứ nhất: Ảo tưởng tay trắng...