Viral marketing

7 yếu tố để tạo một chiến dịch viral marketing

7 yếu tố để tạo một chiến dịch viral marketing

Thực chất, gần như không thể đoán trước được khi nào một chiến dịch marketing sẽ lan truyền (Viral marketing) , và chiến dịch nào sẽ gặp phải “điểm dừng”. Tuy...