ngân sách quảng cáo

Quảng cáo Facebook, nên chọn ngân sách hàng ngày hay ngân sách trọn đời?

Quảng cáo Facebook, nên chọn ngân sách hàng ngày hay ngân sách trọn đời?

Nếu bạn đang sử dụng quảng cáo Facebook để xây dựng thương hiệu, hay bán hàng và tăng doanh thu, hẳn bạn sẽ rất quan tâm đến nhiều vấn đề...