kinh doanh nhỏ

Startup và kinh doanh nhỏ khác nhau ở điểm nào?

Startup và kinh doanh nhỏ khác nhau ở điểm nào?

Để hiểu rõ hơn về điểm khác nhau giữa startup và kinh doanh nhỏ, tôi xin kể một câu chuyện như thế này:Tại một đất nước nhiệt đới, Tấn và...

Xây dựng website bán hàng đa kênh

chuyên nghiệp với Haravan

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Email dùng để đăng nhập vào Shop | Website
Mật khẩu dùng để đăng nhập vào Shop | Website
Bạn có thể thay đổi tên này về sau (Tên shop 4-50 ký tự)