Kinh doanh mùa world cup

Kiếm tiền mùa World Cup 2014: Bán đồ ăn đêm, vừa xem đá bóng vừa đếm tiền

Kiếm tiền mùa World Cup 2014: Bán đồ ăn đêm, vừa xem đá bóng vừa đếm tiền

Tuyển thêm nhân viên, đưa hàng cả đêmDịch vụ bán đồ ăn đêm trở nên rầm rộ và sôi động hơn bao giờ hết khi bóng bắt đầu lăn trên...