hướng dẫn sử dụng analytics

Cách tạo đối tượng Remarketing (tiếp thị lại) trên Google Anlaytics chia sẻ về Google Ads

Cách tạo đối tượng Remarketing (tiếp thị lại) trên Google Anlaytics chia sẻ về Google Ads

Để có thể quảng cáo Remarketing (Tiếp thị lại) các đối tượng truy cập vào website bằng Google Ads, bạn cần dữ liệu khách hàng đã truy cập vào website....