facebook video ads

16 cách dùng Video cho chiến lược Social Media Marketing (P2)

16 cách dùng Video cho chiến lược Social Media Marketing (P2)

#9 Tính năng Call To Action trên videoMục tiêu videos của bạn là gì? Mục tiêu là hành động cuối cùng bạn muốn ở người dùng như: ghé thăm website,...