facebook

Hướng dẫn xem cách target đối tượng của Facebook đối với tài khoản cá nhân của bạn

Hướng dẫn xem cách target đối tượng của Facebook đối với tài khoản cá nhân của bạn

Đôi khi bạn không hiểu Facebook đang thu thập thông tin mình thế nào ? Facebook đang phân loại bạn thế nào trên Facebook. Hay các đối tượng mà bạn...

Xây dựng website bán hàng đa kênh

chuyên nghiệp với Haravan

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Email dùng để đăng nhập vào Shop | Website
Mật khẩu dùng để đăng nhập vào Shop | Website
Bạn có thể thay đổi tên này về sau (Tên shop 4-50 ký tự)