bán lẻ đa kênh

Mở cửa hàng bán lẻ -

Mở cửa hàng bán lẻ - "Tưởng không khó" nhưng lại "khó không tưởng"

Mở một cửa hàng bán lẻ tưởng không khó nhưng lại khó không tưởng. Có nhiều vấn đề rất phức tạp nếu muốn triển khai kênh bán lẻ tại cửa...