bán hàng nhiều kênh

Omnichannel, cơ hội và thách thức cho người bán hàng đa kênh?

Omnichannel, cơ hội và thách thức cho người bán hàng đa kênh?

Thách thức của thời đại OmnichannelOmnichannel có lẽ là một thuật ngữ không còn mấy xa lạ đối với các nhà bán lẻ trong vài năm gần đây. Tuy nhiên vẫn...