Anlyitcs

Cách tạo đối tượng Remarketing (tiếp thị lại) trên Google Anlaytics chia sẻ về Google Ads

Cách tạo đối tượng Remarketing (tiếp thị lại) trên Google Anlaytics chia sẻ về Google Ads

Để có thể quảng cáo Remarketing (Tiếp thị lại) các đối tượng truy cập vào website bằng Google Ads, bạn cần dữ liệu khách hàng đã truy cập vào website....

Xây dựng website bán hàng đa kênh

chuyên nghiệp với Haravan

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Email dùng để đăng nhập vào Shop | Website
Mật khẩu dùng để đăng nhập vào Shop | Website
Bạn có thể thay đổi tên này về sau (Tên shop 4-50 ký tự)