Vì sao nội dung có chứa thẻ rel=”noopener” hoặc rel =”noreferrer”?

Gần đây trên các diễn đàn SEO thường xuyên xuất hiện câu hỏi, tại sao nội dung lại có chứa thẻ rel="noopener" hoặc rel="noreferrer". Nguồn bài viết được tham khảo từ Google: Opens External Anchors Using rel="noopener"

Khi bài viết của bạn được liên kết sang một url mới sử dụng thuộc tính target=”_blank”, bạn điều hướng người dùng sang url mới bằng một cửa sổ mới. Tuy nhiên website đích có thể sử dụng các lệnh Javascripts để chiếm quyền sử dụng luôn cửa sổ cũ.

Target=”_blank” được Google cho là một lỗ hổng bảo mật, trang đích có thể kiểm soát cửa sổ đang sử dụng cho website gốc thông qua window.opener và có thể mở ra một url mới ngay trên cửa số đó bằng cách sử dụng window.opener.location = newURL

Để khắc phục lỗi này, quản trị viên nên thêm thuộc tính rel=”noopener” vào sau mỗi liên kết có sử dụng target=”_blank”. Ví dụ:

<span class="tag"><a</span><span class="pln"> </span><span class="atn">href</span><span class="pun">=</span><span class="atv">"https://examplepetstore.com"</span><span class="pln"> </span><span class="atn">target</span><span class="pun">=</span><span class="atv">"_blank"</span><span class="pln"> </span><span class="atn">rel</span><span class="pun">=</span><span class="atv">"noopener"</span><span class="tag">></span><span class="pln">...</span><span class="tag"></a></span>

Đối với các website đang sử dụng nền tảng website bán hàng đa kênh omnichannel Haravan thì hoàn toàn yên tâm… Khi viết bài hệ thống sẽ tự động thêm rel=”noopener” hoặc rel=”noreferrer” vào các liên kết có target=”_blank”.

Đây cũng là một thủ thuật góp phần giúp bạn thêm phần bảo mật cho website. Bởi vậy hãy áp dụng ngay các phương pháp giúp tự động thêm rel=”noopener” vào trong toàn bộ các thẻ <a> có chứa target=”_blank” từ bây giờ nhé.

Xem thêm:

Học viện Haravan - Chia sẻ kiến thức kinh doanh online đa kênh

Bài viết liên quan:

Vì sao nên làm SEO ở giai đoạn đầu của dự án marketing

22/11/2017 Haravan Học Viện

Phân tích phễu tìm kiếm và cách SEO thương hiệu tổng thể

15/12/2017 Học Viện Haravan

Cách hiển thị địa điểm trên google cho người bán hàng

22/03/2018 Học Viện Haravan