vấn đề công ty nhỏ

6 vấn đề khi xây dựng bộ máy nhân sự công ty khởi nghiệp cần lưu ý

6 vấn đề khi xây dựng bộ máy nhân sự công ty khởi nghiệp cần lưu ý

1. Không có người quyết định cuối cùngTrong quá trình khởi nghiệp, bất cứ công việc nào dù lớn dù nhỏ cũng cần có người chịu trách nhiệm và đưa...