tạo web bán hàng online

Bán hàng online ở Việt Nam thất bại vì 5 lý do này chăng?

Bán hàng online ở Việt Nam thất bại vì 5 lý do này chăng?

Thương mại điện tử Việt Nam được kỳ vọng tới năm 2020 sẽ đạt mốc 10 tỷ USD. Vậy tại sao lại có 8 trên 10 các cửa hàng bán...