startup

Startup và kinh doanh nhỏ khác nhau ở điểm nào?

Startup và kinh doanh nhỏ khác nhau ở điểm nào?

Để hiểu rõ hơn về điểm khác nhau giữa startup và kinh doanh nhỏ, tôi xin kể một câu chuyện như thế này:Tại một đất nước nhiệt đới, Tấn và...