remarketing là gì

[Hỏi – Đáp] Remarketing trên Facebook

[Hỏi – Đáp] Remarketing trên Facebook

Remarketing là một phương thức tiếp cận lại người dùng đã từng tương tác trên website của bạn. Một đoạn mã (pixel, code) sẽ được gắn vào landing page, được...