quản trị nhân viên

Văn hóa kinh doanh: Đặt nhân viên lên trước khách hàng

Văn hóa kinh doanh: Đặt nhân viên lên trước khách hàng

Trong văn hóa kinh doanh, quan niệm “Khách hàng luôn luôn đúng” hay “Khách hàng là ưu tiên hàng đầu” (Customer First) có lẽ không còn mới mẻ gì đối...