Larry Page

Nếu bạn chưa quá 30 tuổi, hãy đọc những lời nhắn của 9 tỷ phú này!

Nếu bạn chưa quá 30 tuổi, hãy đọc những lời nhắn của 9 tỷ phú này!

Lởi nhắn của 9 tỷ phú, cũng là danh nhân nổi tiếng trên thế giới đến thế hệ trẻ về những chủ để đang được thế hệ tiếp nối quan...