Franchise (nhượng quyền thương hiệu)

5 câu hỏi phải nhớ khi muốn mở thêm chi nhánh kinh doanh

5 câu hỏi phải nhớ khi muốn mở thêm chi nhánh kinh doanh

Mở thêm chi nhánh kinh doanh, hay một vị trí thứ hai, thứ 3... không phải là điều dễ dàng. Đó là một rủi ro thường đi kèm với chi...

Vì sao các mô hình franchise thất bại?

Vì sao các mô hình franchise thất bại?

LỖI TỪ NGƯỜI NHƯỢNG QUYỀN (FRANCHISOR)Ý tưởng mô hình franchise không độc đáo hay bền vữngLiệu ý tưởng franchise có điều gì độc đáo mà đối thủ không dễ sao...

Quảng cáo Facebook, Google tự động bằng AI