facebook reach

Lượng người tiếp cận trên Facebook tiếp tục giảm

Lượng người tiếp cận trên Facebook tiếp tục giảm

Lượng người tiếp cận tự nhiên trên facebook luôn là mối quan tâm của các nhà tiếp thị truyền thông xã hội và quản trị fanpage trong thời gian qua....

Làm gì khi Facebook Reach giảm dần về 0 ?

Làm gì khi Facebook Reach giảm dần về 0 ?

Thấu hiểu khách hàng, nắm bắt được xu hướng, chân dung khách hàng, là một trong những ưu tiên hàng đầu doanh nghiệp cần làm, là nhân tố quan trọng...

Xây dựng website bán hàng đa kênh

chuyên nghiệp với Haravan

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Email dùng để đăng nhập vào Shop | Website
Mật khẩu dùng để đăng nhập vào Shop | Website
Bạn có thể thay đổi tên này về sau (Tên shop 4-50 ký tự)