Display ads

Bạn biết gì về hình thức quảng cáo online phổ biến nhất?

Bạn biết gì về hình thức quảng cáo online phổ biến nhất?

Bất kỳ người sử dụng Internet nào cũng "quen thuộc" với những kiểu quảng cáo online trên các trang web. Nó xuất hiện như hình với bóng với người dùng, họ đi...