dịch vụ khách hàng

Bất Ngờ Với Cách Giải Quyết Khi Bị Khách Hàng Phàn Nàn Của 2 Công Ty Bán Xà Bông

Bất Ngờ Với Cách Giải Quyết Khi Bị Khách Hàng Phàn Nàn Của 2 Công Ty Bán Xà Bông

Một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất với tôi về cách tìm đến những giải pháp đơn giản để giải quyết vấn đề là tại một công ty mỹ...