chuyển đổi số

Học được gì từ case-study chuyển đổi số của Nike?

Học được gì từ case-study chuyển đổi số của Nike?

Hiệu quả nhờ chuyển đổi số của Nike là vô cùng rõ ràng. Đầu năm 2017, khi giá cổ phiếu của hãng chỉ vào khoảng 52 USD thì đến tháng...