Cấu trúc theme

Hướng dẫn làm cấu trúc theme WordPress

Hướng dẫn làm cấu trúc theme WordPress

Trước khi vào nội dung bài này, mình xin nhắc lại rằng bạn nên tạo một cấu trúc theme WordPress và import Theme Unit Test vào để làm nội dung...