Trang chủ

 

Đội ngũ

Với các chuyên ngành khách nhau.

Nhóm của tôi

Khoa Nguyễn

Manarger

Triệu Vũ

Developer

Hà Ngọc Chung

Manager

Văn Thành

FRONT-END DEVELOPER

Hùng Trang

DESIGNER

Dương Lê

WEB DEVELOPER

Nguyên Quốc

COPYRIGHTER

Linh Nguyễn

CO-FOUNDER

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.