Tìm hiểu về luồng Vận hành Đơn hàng & Quản trị Tồn kho giữa Haravan và KiotViet

Tìm hiểu về luồng Vận hành Đơn hàng & Quản trị Tồn kho giữa Haravan và KiotViet

Giải pháp giúp gia tăng sức mạnh quản trị cho người bán lẻ khi tham gia thị trường Thương Mại Điện Tử.

Haravan kết nối KiotViet giúp các nhà bán lẻ tại cửa hàng nay có thể tham gia thị trường Thương mại điện tử bằng cách tự động hoá quá trình Bán hàng online theo phương thức COD từ Sản phẩm - Đơn hàng - Tồn kho.

Luồng vận hành đơn hàng (đối với loại đơn hàng online từ web với phương thức COD)

Khi có một đơn hàng (Order) mới từ Haravan (kênh bán hàng là web - loại COD), thì quá trình đồng bộ giữa hai hệ thống sẽ như sau:

  • Order (HRV) sẽ được đẩy sang KOV là  -->Phiếu đặt hàng (KOV)
  • Order chuyển cho nhà vận chuyển lúc này trạng thái vận chuyển là "Đang giao hàng" --> Phiếu đặt hàng chuyển trạng thái "Hoàn thành", đồng thời sẽ tạo thêm Hoá đơn với trạng thái "Chưa giao hàng" tại KOV
  • Order chuyển trạng thái vận chuyển "Đã giao hàng" và trạng thái thanh toán "Đã nhận tiền" --> Hoá đơn sẽ chuyển sang trạng thái "Hoàn thành"

Việc đơn hàng được hoàn tất từ thanh toán đến kết nối trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch bên thứ ba, thì mọi thao tác thay đổi trạng thái đơn hàng sẽ phải thực hiện trên hệ thống Haravan, tương ứng với những trạng thái thay đổi thì tình trạng tồn kho sẽ tương ứng được cập nhật, việc này sẽ giúp cho tình trạng tồn kho giữa hai hệ thống được liền mạch. (Không xử lý đơn hàng trên hệ thống KOV).

Nhà bán hàng cấu hình chi nhánh bán hàng của KiotViet nhận đơn hàng Online thì đơn hàng sẽ sẽ được đẩy sang chi nhánh đó.

Việc quản trị tồn kho từ Cập nhật kho hàng, điều chuyển hàng hoá giữa các kho, kèm mua hàng sẽ như thế nào?

Với ứng dụng kết nối giữa hai hệ thống KiotViet và Haravan thì những nghiệp vụ trên người dùng có thể chủ động và thực hiện trên hệ thống KiotViet. Số liệu thay đổi tồn kho ngay lập tức sẽ được cập nhật về hệ thống Haravan khi nghiệp vụ được xử lý.

Ứng dụng sẽ cập nhật số lượng tồn kho tương ứng với những chi nhánh của 2 hệ thống đã kết nối trước đó.

Xem thêm:

Cài đặt ứng dụng Ki-ốt Việt.

Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng - KiotViet.

Học viện Haravan - Kinh doanh online, bán hàng đa kênh Omnichannel

Tích lũy thêm kiến thức cùng học viện Haravan

Đăng kí nhận tin hữu ích, tin mới đến email của bạn