Đế chế Cargill

Gia tộc chiếm 14 vị trí trong danh sách tỷ phú thế giới

Gia tộc chiếm 14 vị trí trong danh sách tỷ phú thế giới

Nếu như có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới đã là một vinh dự bởi sự cố gắng nỗ lực thành công của mình đã đạt được kết...